Podatność CVE-2005-4258


Publikacja: 2005-12-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified Cisco Catalyst Switches allow remote attackers to cause a denial of service (device crash) via an IP packet with the same source and destination IPs and ports, and with the SYN flag set (aka LanD). NOTE: the provenance of this issue is unknown; the details are obtained solely from the BID.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Catalyst 2948 
Cisco -> Catalyst 3900 
Cisco -> Catalyst 5505 
Cisco -> Catalyst 8500 
Cisco -> Catalyst 
Cisco -> Catalyst 2948-ge-tx 
Cisco -> Catalyst 4000 
Cisco -> Catalyst 5509 
Cisco -> Catalyst 8510csr 
Cisco -> Catalyst 1200 series 
Cisco -> Catalyst 2948g-l3 
Cisco -> Catalyst 4200 
Cisco -> Catalyst 6000 
Cisco -> Catalyst 8510msr 
Cisco -> Catalyst 1900 series 
Cisco -> Catalyst 2950 
Cisco -> Catalyst 4224 
Cisco -> Catalyst 6000 ws-svc-nam-1 
Cisco -> Catalyst 8540csr 
Cisco -> Catalyst 2800 series 
Cisco -> Catalyst 2950 lre 
Cisco -> Catalyst 4232 
Cisco -> Catalyst 6000 ws-svc-nam-2 
Cisco -> Catalyst 8540msr 
Cisco -> Catalyst 2820 
Cisco -> Catalyst 2955 
Cisco -> Catalyst 4232-13 
Cisco -> Catalyst 6000 ws-x6380-nam 
Cisco -> Catalyst ws-c2924-xl 
Cisco -> Catalyst 2900 
Cisco -> Catalyst 2970 
Cisco -> Catalyst 4500 
Cisco -> Catalyst 6500 
Cisco -> Catos 
Cisco -> Catalyst 2901 
Cisco -> Catalyst 2980g 
Cisco -> Catalyst 4503 
Cisco -> Catalyst 6500 ws-svc-nam-1 
Cisco -> IOS 
Cisco -> Catalyst 2902 
Cisco -> Catalyst 2980g-a 
Cisco -> Catalyst 4506 
Cisco -> Catalyst 6500 ws-svc-nam-2 
Cisco -> Catalyst 2920 
Cisco -> Catalyst 3000 
Cisco -> Catalyst 4507r 
Cisco -> Catalyst 6500 ws-x6380-nam 
Cisco -> Catalyst 2926 
Cisco -> Catalyst 3200 
Cisco -> Catalyst 4510r 
Cisco -> Catalyst 6608 
Cisco -> Catalyst 2926f 
Cisco -> Catalyst 3500 xl 
Cisco -> Catalyst 4840g 
Cisco -> Catalyst 6624 
Cisco -> Catalyst 2926gl 
Cisco -> Catalyst 3550 
Cisco -> Catalyst 4908g-l3 
Cisco -> Catalyst 7600 
Cisco -> Catalyst 2926gs 
Cisco -> Catalyst 3560 
Cisco -> Catalyst 4912g 
Cisco -> Catalyst 7600 ws-svc-nam-1 
Cisco -> Catalyst 2926t 
Cisco -> Catalyst 3750 
Cisco -> Catalyst 4948 
Cisco -> Catalyst 7600 ws-svc-nam-2 
Cisco -> Catalyst 2940 
Cisco -> Catalyst 3750 metro 
Cisco -> Catalyst 5000 
Cisco -> Catalyst 7600 ws-x6380-nam 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/15864
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/44543

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top