Podatność CVE-2005-4300


Publikacja: 2005-12-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in the lire_pop function in pop.c in libremail 1.1.0 and earlier, with compiled with the debug option, allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted e-mail or POP server response.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libremail -> Libremail 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/419639/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/15906

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top