Podatność CVE-2005-4313


Publikacja: 2005-12-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in AlmondSoft Almond Personals 4.05 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Almondsoft -> Almond personals 

 Referencje:
http://pridels0.blogspot.com/2005/12/almondsoft-products-sql-inj.html
http://www.securityfocus.com/bid/15899
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2943
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/50393

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top