Podatność CVE-2005-4350


Publikacja: 2005-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in WBEM Services A.01.x before A.01.05.12 and A.02.x before A.02.00.08 on HP-UX B.11.00 through B.11.23 allows remote attackers to cause an unspecified denial of service via unknown attack vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
SUN -> Wbem services 

 Referencje:
http://www2.itrc.hp.com/service/cki/docDisplay.do?docId=c00582373
http://www2.itrc.hp.com/service/cki/docDisplay.do?docId=c00582373
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/3001
http://www.securityfocus.com/bid/15930
http://securitytracker.com/alerts/2005/Dec/1015377.html
http://secunia.com/advisories/18160

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top