Podatność CVE-2005-4471


Publikacja: 2005-12-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
POP3 service in Avaya Modular Messaging Message Storage Server (MSS) 2.0 SP 4 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop) via crafted packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Avaya -> Modular messaging message storage server 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/18204
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/3026
http://www.securityfocus.com/bid/16024
http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2005-235.pdf

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top