Podatność CVE-2005-4504


Publikacja: 2005-12-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The khtml::RenderTableSection::ensureRows function in KHTMLParser in Apple Mac OS X 10.4.3 and earlier, as used by Safari and TextEdit, allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption and application crash) via HTML files with a large ROWSPAN attribute in a TD tag.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Apple -> Safari 
Apple -> Textedit 
Apple -> Mac os x 
Apple -> Mac os x server 

 Referencje:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303382
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=303382-en
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2006/Mar/msg00000.html
http://security-protocols.com/advisory/sp-x22-advisory.txt
http://www.kb.cert.org/vuls/id/351217
http://www.securityfocus.com/bid/16045
http://www.securityfocus.com/bid/16907
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA06-062A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/3058
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0791
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23819

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top