Podatność CVE-2005-4625


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Drivers for certain display adapters, including (1) an unspecified ATI driver and (2) an unspecified Intel driver, might allow remote attackers to cause a denial of service (system crash) via a large JPEG image, as demonstrated in Internet Explorer using stoopid.jpg with a width and height of 9999999.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Intel -> Display adapter driver 
ATI -> Catalyst driver 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/420847/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/420930/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/420947/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top