Podatność CVE-2005-4708


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Adobe Macromedia MX 2004 products, Captivate, Contribute 2, Contribute 3, and eLicensing client install the Macromedia Licensing Service with the Users group permitted to configure the service, including the path to executable, which allows local users to execute arbitrary code as Local System.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Captivate 
Adobe -> Contribute 
Adobe -> Director 
Adobe -> Dreamweaver 
Adobe -> Elicensing 
Adobe -> Fireworks 
Adobe -> Flash player 
Adobe -> Freehand 
Adobe -> Studio 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1014158
http://securitytracker.com/id?1014159
http://securitytracker.com/id?1014160
http://securitytracker.com/id?1014161
http://securitytracker.com/id?1014162
http://securitytracker.com/id?1014163
http://securitytracker.com/id?1014164
http://securitytracker.com/id?1014165
http://securitytracker.com/id?1014166
http://www.cs.princeton.edu/~sudhakar/papers/winval.pdf
http://www.kb.cert.org/vuls/id/953860
http://www.macromedia.com/devnet/security/security_zone/mpsb05-04.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/423587/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/13925
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/0723

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top