Podatność CVE-2005-4710


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in multiple Autodesk and AutoCAD products and product families from 2006 and earlier allows remote attackers to "gain inappropriate access to another local user's computer," aka ID DL5549329.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Survey 
Autodesk -> 3ds max 
Autodesk -> Utility design 
Autodesk -> Architectural desktop 
Autodesk -> VIZ 
Autodesk -> Autocad 
Autodesk -> Autocad civil 3d 
Autodesk -> Autocad electrical 
Autodesk -> Autocad lt 
Autodesk -> Autocad mechanical 
Autodesk -> Building systems 
Autodesk -> Civil design 
Autodesk -> Inventor 
Autodesk -> Land desktop 
Autodesk -> Map 3d 
Autodesk -> Raster design 
Autodesk -> Revit 
Autodesk -> Revit structure 

 Referencje:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5549329&linkID=4183232
http://www.securityfocus.com/bid/16472
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24460

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top