Podatność CVE-2005-4772


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
liby2util in Yet another Setup Tool (YaST) in SUSE Linux before 20051007 preserves permissions and ownerships when copying a remote repository, which might allow local users to read or modify sensitive files, possibly giving local users the ability to exploit CVE-2005-3013.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
SUSE -> Suse linux openexchange server 
SUSE -> Suse linux school server 
SUSE -> Suse linux standard server 
SUSE -> Suse sled beagle 
SUSE -> Suse linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/15026
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2005_22_sr.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top