Podatność CVE-2005-4806


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in Sun Java System Web Proxy Server 3.6 SP7 and earlier allow remote attackers to cause a denial of service (unresponsive service) via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system web proxy server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101913-1
http://securitytracker.com/id?1014875
http://secunia.com/advisories/16757
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/1689

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top