Podatność CVE-2005-4821


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Land Down Under (LDU) v801 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via parameters including (1) the m parameter in auth.php, (2) the f parameter in events.php, or (3) the e parameter in plug.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neocrome -> Land down under 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/14820
http://www.osvdb.org/19505
http://www.osvdb.org/19504
http://www.g-0.org/code/ldu-adv.html
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2005-09/0381.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top