Podatność CVE-2005-4849


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Apache Derby before 10.1.2.1 exposes the (1) user and (2) password attributes in cleartext via (a) the RDBNAM parameter of the ACCSEC command and (b) the output of the DatabaseMetaData.getURL function, which allows context-dependent attackers to obtain sensitive information.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Derby 

 Referencje:
http://db.apache.org/derby/releases/release-10.1.2.1.html
http://issues.apache.org/jira/browse/DERBY-559
http://issues.apache.org/jira/browse/DERBY-530

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top