Podatność CVE-2005-4885


Publikacja: 2010-01-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability on certain Sun StorEdge 6130 (SE6130) Controller Arrays allows remote attackers to delete data via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Storedge 6130 arrays 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-200971-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top