Podatność CVE-2006-0044


Publikacja: 2006-01-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in context.py in Albatross web application toolkit before 1.33 allows remote attackers to execute arbitrary commands via unspecified vectors involving template files and the "handling of submitted form fields".

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Albatross -> Albatross 

 Referencje:
http://security.debian.org/pool/updates/main/a/albatross/albatross_1.20-2.diff.gz
http://www.debian.org/security/2006/dsa-942
http://www.object-craft.com.au/projects/albatross/news.html
http://www.securityfocus.com/bid/16252
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0196
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24130

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top