Podatność CVE-2006-0071


Publikacja: 2006-01-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The ebuild for pinentry before 0.7.2-r2 on Gentoo Linux sets setgid bits for pinentry programs, which allows local users to read or overwrite arbitrary files as gid 0.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.6/10
9.2/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Brak
Affected software
Gentoo -> App-crypt pinentry 
Gentoo -> Linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/16120
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200601-01.xml
http://www.osvdb.org/22211
http://secunia.com/advisories/18284

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top