Podatność CVE-2006-0081


Publikacja: 2006-01-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ialmnt5.sys in the ialmrnt5 display driver in Intel Graphics Accelerator Driver 6.14.10.4308 allows attackers to cause a denial of service (crash or screen resolution change) via a long text field, as demonstrated using a long window title.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Intel -> Graphics accelerator driver 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2006/Jan/32
http://seclists.org/fulldisclosure/2006/Jan/8
http://www.securityfocus.com/bid/16127
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0017

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top