Podatność CVE-2006-0117


Publikacja: 2006-01-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in IBM Lotus Notes and Domino Server before 6.5.5 allows attackers to cause a denial of service (router crash or hang) via unspecified vectors involving "CD to MIME Conversion".

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus domino 
IBM -> Lotus domino enterprise server 
IBM -> Lotus notes 

 Referencje:
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27007054
http://www-10.lotus.com/ldd/r5fixlist.nsf/5c087391999d06e7852569280062619d/50c634bfe193efa5852570e4001baace?OpenDocument
http://www-10.lotus.com/ldd/r5fixlist.nsf/e7dbb5aee9a94c56852570c90056a95d/21d8fd7989fdf78d852570e4001bae68?OpenDocument
http://www.securityfocus.com/bid/16158
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0081
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24205

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top