Podatność CVE-2006-0184


Publikacja: 2006-01-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in AspTopSites allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) id parameter to goto.asp or (2) password parameter to includeloginuser.asp.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mainenet enterprises -> Asptopsites 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2006-01/0351.html
http://www.exploitlabs.com/files/advisories/EXPL-A-2006-001-asptopsites.txt
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0146
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24072

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top