Podatność CVE-2006-0408


Publikacja: 2006-01-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
rsh utility in Sun Grid Engine (SGE) before 6.0u7_1 allows local users to gain privileges and execute arbitrary code via unspecified vectors, possibly involving command line arguments.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Grid engine 

 Referencje:
http://gridengine.sunsource.net/project/gridengine/60patches.txt
http://securitytracker.com/id?1015531
http://www.securityfocus.com/bid/16366
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0308
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24281

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top