Podatność CVE-2006-0525


Publikacja: 2006-02-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple Adobe products, including (1) Photoshop CS2, (2) Illustrator CS2, and (3) Adobe Help Center, install a large number of .EXE and .DLL files with write-access permission for the Everyone group, which allows local users to gain privileges via Trojan horse programs.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Adobe -> Acrobat 
Adobe -> Acrobat reader 
Adobe -> Creative suite 
Adobe -> Illustrator 
Adobe -> Indesign 
Adobe -> Pagemaker 
Adobe -> Photoshop 
Adobe -> Premiere 
Adobe -> Version cue 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1015577
http://securitytracker.com/id?1015578
http://securitytracker.com/id?1015579
http://www.adobe.com/support/techdocs/332644.html
http://www.cs.princeton.edu/~sudhakar/papers/winval.pdf
http://www.kb.cert.org/vuls/id/953860
http://www.securityfocus.com/archive/1/423587/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/16451
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0431
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24464

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top