Podatność CVE-2006-0578


Publikacja: 2006-02-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Blue Coat Proxy Security Gateway OS (SGOS) 4.1.2.1 does not enforce CONNECT rules when using Deep Content Inspection, which allows remote attackers to bypass connection filters.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Bluecoat -> Proxysg 
Bluecoat -> SGOS 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1015644
http://www.bluecoat.com/support/knowledge/advisory_connect_denial_ignore.html
http://www.secumind.net/content/french/modules/news/article.php?storyid=8
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0401
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24446

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top