Podatność CVE-2006-0661


Publikacja: 2006-02-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Scriptme SmE GB Host 1.21 and SmE Blog Host allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the BBcode url tag.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Scriptme products BBCode \'url\' XSS Vulnerability
alex evuln com
17.02.2006

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Scriptme -> Sme blog host 
Scriptme -> Sme gb host 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0504
http://www.securityfocus.com/bid/16585
http://secunia.com/advisories/18786
http://evuln.com/vulns/65/summary.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/24543
http://securityreason.com/securityalert/447

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top