Podatność CVE-2006-0806


Publikacja: 2006-02-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in ADOdb 4.71, as used in multiple packages such as phpESP, allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via (1) the next_page parameter in adodb-pager.inc.php and (2) other unspecified vectors related to PHP_SELF.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ADOdb Library Cross Site Scripting
GulfTech Securit...
19.02.2006
Low
ADOdb < 4.71 Cross Site Scripting
GulfTech
20.01.2018

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
John lim -> Adodb 

 Referencje:
http://phpesp.cvs.sourceforge.net/phpesp/phpESP/admin/include/lib/adodb/adodb-pager.inc.php?r1=1.1&r2=1.2
http://securityreason.com/securityalert/452
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=419843&group_id=8956
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1029
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1030
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1031
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200604-07.xml
http://www.gulftech.org/?node=research&article_id=00101-02182006
http://www.securityfocus.com/archive/1/425393/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/16720
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0664
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2021

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top