Podatność CVE-2006-0856


Publikacja: 2006-02-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in login.php in Scriptme SmE GB Host 1.21 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands and bypass authentication via the Username parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Scriptme -> Sme gb host 

 Referencje:
http://www.evuln.com/vulns/66/summary.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/425317/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/16609
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0543
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24544

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top