Podatność CVE-2006-1011


Publikacja: 2006-03-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
LetterMerger 1.2 stores user information in Access database files with insecure permissions, which allows local users to obtain sensitive information. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Peters software -> Lettermerger 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25020
http://www.securityfocus.com/bid/16917
http://www.osvdb.org/23599
http://secunia.com/advisories/19074

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top