Podatność CVE-2006-1184


Publikacja: 2006-05-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) for Windows NT 4.0, 2000 SP4, XP SP1 and SP2, and Server 2003 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a BuildContextW request with a large (1) UuidString or (2) GuidIn of a certain length, which causes an out-of-range memory access, aka the MSDTC Denial of Service Vulnerability. NOTE: this is a variant of CVE-2005-2119.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Microsoft Distributed Transaction Coordinator Denial of Service
eEye Advisories ...
10.05.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Distributed transaction coordinator 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows nt 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/864
http://securitytracker.com/id?1016047
http://www.eeye.com/html/research/advisories/AD20060509b.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/433425/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17905
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1742
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2006/ms06-018
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25558
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1295
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1779
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1912
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1990

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top