Podatność CVE-2006-1197


Publikacja: 2006-03-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SafeDisc installs the driver service for the secdrv.sys driver with insecure permissions, which allows local users to gain privileges by changing the configuration to reference a malicious program.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Macrovision -> Safedisc 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/427410/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17070
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25162

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top