Podatność CVE-2006-1285


Publikacja: 2006-03-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQLAnywhere in Symantec Ghost 8.0 and 8.2, as used in Symantec Ghost Solutions Suite (SGSS) 1.0, gives read and write permissions to all users for database shared memory sections, which allows local users to access and possibly modify certain information.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.2/10
4.9/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Symantec -> Ghost solutions suite 
Symantec -> Norton ghost 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0870
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.03.07.html
http://secunia.com/advisories/19171
http://www.securityfocus.com/bid/17019
http://securitytracker.com/id?1015733

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top