Podatność CVE-2006-1286


Publikacja: 2006-03-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the login dialog in dbisqlc.exe in SQLAnywhere for Symantec Ghost 8.0 and 8.2, as used in Symantec Ghost Solutions Suite (SGSS) 1.0, might allow local users to read certain sensitive information from the database.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Symantec -> Ghost solutions suite 
Symantec -> Norton ghost 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0870
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.03.07.html
http://secunia.com/advisories/19171
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25089
http://securitytracker.com/id?1015733

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top