Podatność CVE-2006-1355


Publikacja: 2006-03-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
avast! Antivirus 4.6.763 and earlier sets "BUILTIN\Everyone" permissions to critical system files in the installation folder, which allows local users to gain privileges or disable protection by modifying those files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Alwil -> Avast antivirus 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1011
http://www.dslreports.com/forum/remark,15601404~days=9999~start=20
http://secunia.com/advisories/19284
http://forum.avast.com/index.php?topic=19862.0
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25336
http://www.securityfocus.com/bid/17158

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top