Podatność CVE-2006-1419


Publikacja: 2006-03-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in the Calendar module in nuked-klan 1.7.5 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the m parameter to index.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
nuked-klan<=1.7.5 SQL Injection
Moroccan Securit...
28.03.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nuked-klan -> Nuked-klan 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/632
http://www.securityfocus.com/archive/1/428895/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17233
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1134
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25446

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top