Podatność CVE-2006-1423


Publikacja: 2006-03-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in showflat.php in UBB.threads 5.5.1, 6.0 br5, 6.0.1, 6.0.2, and earlier, allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the Number parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
UBBThreads<=5.5.1+6.0.2+6.0 br5+6.0.1 SQL injection
Moroccan Securit...
27.03.2006

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ubbcentral -> Ubb.threads 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/628
http://www.securityfocus.com/archive/1/428833/100/0/threaded

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top