Podatność CVE-2006-1591


Publikacja: 2006-04-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in Microsoft Windows Help winhlp32.exe allows user-assisted attackers to execute arbitrary code via crafted embedded image data in a .hlp file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Windows Help Heap Overflow
c0ntexb gmail co...
13.04.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows nt 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2006-March/044748.html
http://securityreason.com/securityalert/700
http://www.open-security.org/advisories/15
http://www.securityfocus.com/archive/1/430871/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17325
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25573

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top