Podatność CVE-2006-1601


Publikacja: 2006-04-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in SunPlex Manager in Sun Cluster 3.1 4/04 allows local users with solaris.cluster.gui authorization to view arbitrary files via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.7/10
2.9/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Cluster 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/19444
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1175
http://www.securityfocus.com/bid/17313
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102278-1
http://securitytracker.com/id?1015849
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25543

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top