Podatność CVE-2006-1616


Publikacja: 2006-04-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Advanced Poll 2.02 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) id parameter to comments.php or (2) poll_id parameter to page.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Advanced poll -> Advanced poll 

 Referencje:
http://ns79.hosteur.com/~secuti/advancedpoll.txt
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25676

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top