Podatność CVE-2006-1637


Publikacja: 2006-04-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in aWebBB 1.2 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) tname or (2) fpost parameters to (a) post.php; (3) fullname, (4) emailadd, (5) country, (6) sig, or (7) otherav parameters to (b) editac.php; or (8) fullname, (9) emailadd, or (10) country parameters to (c) register.php.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Aweb labs -> Awebbb 

 Referencje:
http://evuln.com/vulns/117/summary.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/431064/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17352
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1197
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25585

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top