Podatność CVE-2006-1638


Publikacja: 2006-04-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in aWebBB 1.2 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) Username parameter to (a) accounts.php, (b) changep.php, (c) editac.php, (d) feedback.php, (e) fpass.php, (f) login.php, (g) post.php, (h) reply.php, or (i) reply_log.php; (2) p parameter to (j) dpost.php; (3) c parameter to (k) list.php or (l) ndis.php; or (12) q parameter to (m) search.php.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aweb labs -> Awebbb 

 Referencje:
http://evuln.com/vulns/117/summary.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/431064/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17352
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1197
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25587

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top