Podatność CVE-2006-1653


Publikacja: 2006-04-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in loadkernel.php in AngelineCMS 0.8.1 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the installPath parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Angelinecms -> Angelinecms 

 Referencje:
http://advisories.echo.or.id/adv/adv27-K-159-2006.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/429983/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17371
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25658

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top