Podatność CVE-2006-1770


Publikacja: 2006-04-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in Azerbaijan Design & Development Group (AZDG) AzDGVote allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the int_path parameter in (1) vote.php, (2) view.php, (3) admin.php, and (4) admin/index.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
AzDGVote File inclusion
selfar2002 hotma...
12.04.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Azerbaijan development group -> Azdgvote 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/695
http://www.securityfocus.com/archive/1/430691/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17447
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1324
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25762

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top