Podatność CVE-2006-1892


Publikacja: 2006-04-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
avast! 4 Linux Home Edition 1.0.5 allows local users to modify permissions of arbitrary files via a symlink attack on the /tmp/_avast4_ temporary directory.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Avast Linux Home Edition (vulnerability on a temporary folder creation)
Julien L. (jlant...
15.04.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Alwil -> Avast antivirus 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/712
http://securityreason.com/securityalert/764
http://www.securityfocus.com/archive/1/431019/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17535
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1387

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top