Podatność CVE-2006-1899


Publikacja: 2006-04-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in dev Neuron Blog 1.1 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) name and (2) website parameters.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
DEV -> Neuron blog 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1015960
http://www.securityfocus.com/archive/1/431131/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17552
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1406
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25913

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top