Podatność CVE-2006-2038


Publikacja: 2006-04-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in ampleShop 2.1 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) RecordID parameter in (a) Customeraddresses_RecordAction.cfm and (b) youraccount.cfm; (2) solus parameter in (c) detail.cfm; and (3) cat parameter in (d) category.cfm.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Amplecom -> Ampleshop 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1512
http://secunia.com/advisories/19806
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26064
http://www.osvdb.org/24937
http://www.osvdb.org/24936
http://www.osvdb.org/24935
http://www.osvdb.org/24934
http://pridels0.blogspot.com/2006/04/ampleshop-ecommerce-software-vuln.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top