Podatność CVE-2006-2062


Publikacja: 2006-04-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Leadhound Full and LITE 2.1, and probably the Network Version "Full Version", allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) banner parameter in agent_links.pl; the offset parameter in (2) agent_links.pl, (3) agent_transactions.pl, (4) agent_subaffiliates.pl, and (5) agent_summary.pl; the camp_id parameter in (6) agent_transactions_csv.pl, (7) agent_subaffiliates.pl, and (8) agent_camp_det.pl; the (9) login parameter in agent_commission_statement.pl; the logged parameter in (10) agent_commission_statement.pl and (11) agent_camp_det.pl; the (12) agent_id parameter in agent_commission_statement.pl; and the (13) sub parameter in unspecified files.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Leadhound network -> Leadhound full 
Leadhound network -> Leadhound lite 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/25029
http://www.osvdb.org/25028
http://www.osvdb.org/25027
http://www.osvdb.org/25026
http://www.osvdb.org/25025
http://www.osvdb.org/25024
http://www.osvdb.org/25023
http://secunia.com/advisories/19867
http://pridels0.blogspot.com/2006/04/leadhound-multiple-vuln.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top