Podatność CVE-2006-2131


Publikacja: 2006-05-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
include/class_poll.php in Advanced Poll 2.0.4 uses the HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-For HTTP header) to identify the IP address of a client, which makes it easier for remote attackers to spoof the source IP and bypass voting restrictions.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Advanced poll -> Advanced poll 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1603
http://evuln.com/vulns/131/summary.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26154
http://secunia.com/advisories/19899

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top