Podatność CVE-2006-2240


Publikacja: 2006-05-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the (1) web cache or (2) web proxy in Fujitsu NetShelter/FW allows remote attackers to cause a denial of service (device unresponsiveness) via certain DNS packets, as demonstrated by the OUSPG PROTOS DNS test suite.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Fujitsu -> Netshelter fw 
Fujitsu -> Netshelter fw-l 
Fujitsu -> Netshelter fw-m 
Fujitsu -> Netshelter fw-p 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/955777
http://www.securityfocus.com/bid/17791
http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/re-20060425-00312.pdf?lang=en
http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/br-20060425-00311.html?lang=en
http://secunia.com/advisories/19894
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26081

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top