Podatność CVE-2006-2328


Publikacja: 2006-05-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in lib/adodb/server.php in AngelineCMS 0.6.5 and earlier might allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the query string.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
AngelineCMS Multiple Vulnerabilities
admin subjectzer...
13.05.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Angelinecms -> Angelinecms 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/883
http://www.securityfocus.com/archive/1/433241/100/0/threaded
http://www.subjectzero.net/research/ang_CMS.htm
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26382

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top