Podatność CVE-2006-2329


Publikacja: 2006-05-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
AngelineCMS 0.6.5 and earlier allow remote attackers to obtain sensitive information via a direct request for (1) adodb-access.inc.php, (2) adodb-ado.inc.php, (3) adodb-ado_access.inc, (4) adodb-ado_mssql.inc.php, (5) adodb-borland_ibase, (6) adodb-csv.inc.php, (7) adodb-db2.inc.php, (8) adodb-fbsql.inc.php, (9) adodb-firebird.inc.php, (10) adodb-ibase.inc.php, (11) adodb-informix.inc.php, (12) adodb-informix72.inc, (13) adodb-mssql.inc.php, (14) adodb-mssqlpo.inc.php, (15) adodb-mysql.inc.php, (16) adodb-mysqlt.inc.php, (17) adodb-oci8.inc.php, (18) adodb-oci805.inc.php, (19) adodb-oci8po.inc.php, and (20) adodb-odbc.inc.php, which reveal the path in various error messages; and via a direct request for the (21) lib/system/ directory and (22) possibly other lib/ directories, which provide a directory listing and "architecture view."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
AngelineCMS Multiple Vulnerabilities
admin subjectzer...
13.05.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Angelinecms -> Angelinecms 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/883
http://www.securityfocus.com/archive/1/433241/100/0/threaded
http://www.subjectzero.net/research/ang_CMS.htm
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26383

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top