Podatność CVE-2006-2458


Publikacja: 2006-05-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple heap-based buffer overflows in Libextractor 0.5.13 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary code via (1) the asf_read_header function in the ASF plugin (plugins/asfextractor.c), and (2) the parse_trak_atom function in the QT plugin (plugins/qtextractor.c).

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Two heap overflow in libextractor 0.5.13 (rev 2832)
Luigi Auriemma
19.05.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
4.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Libextractor -> Libextractor 

 Referencje:
http://gnunet.org/libextractor/
http://securityreason.com/securityalert/916
http://securitytracker.com/id?1016118
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1081
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200605-14.xml
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2006-06-02.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/434288/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18021
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1848
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26531
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26532

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top