Podatność CVE-2006-2502


Publikacja: 2006-05-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in pop3d in Cyrus IMAPD (cyrus-imapd) 2.3.2, when the popsubfolders option is enabled, allows remote attackers to execute arbitrary code via a long USER command.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cyrus -> Imapd 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1891
http://www.securityfocus.com/bid/18056
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2006-05/0527.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26578
http://securitytracker.com/id?1016131

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top